THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

TTXVN 29/12/2017 10:23 |

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, các địa phương được chọn làm thí điểm đã tổ chức thành công đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Ở cấp xã, có 2 phường của thị xã Thuận An tổ chức đối thoại với người dân là Bình Chuẩn và Thuận Giao. Tại phường Thuận Giao, Bí thư Đảng ủy phường đã đối thoại với nhân dân về “Tình hình an ninh trật tự trong nhà trọ trên địa bàn phường”. Buổi đối thoại có 154 đại biểu và người dân tham dự, trong đó có 14 ý kiến xoay quanh vấn đề an ninh trật tự trong nhà trọ trên địa bàn phường. Tại phường Bình Chuẩn, Chủ tịch UBND phường tổ chức đối thoại với với nhân dân về lĩnh vực “Vệ sinh môi trường - rác thải sinh hoạt trong nhân dân”. Buổi đối thoại có 200 đại biểu và người dân tham dự, có 25 ý kiến xoay quanh vấn đề về rác thải, nước thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, hoạt động của tổ thu gom rác dân lập... 

 

Ở cấp huyện, Bí thư Thị ủy Thuận An đã chọn phường Lái Thiêu để đối thoại với nhân dân về lĩnh vực “Lập lại trật tự đô thị”. Buổi đối thoại có 200 đại biểu và người dân tham dự, đa số ý kiến đều thống nhất với chủ trương lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường Lái Thiêu. 

 

Đối với cấp tỉnh, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đối thoại với 200 đại biểu và người dân xã An Sơn về chủ đề “Chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021”. Tại buổi đối thoại có 15 lượt ý kiến, kiến nghị có liên quan đến chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh. 

 

Hiệu quả bước đầu việc đối thoại trực tiếp là giúp các cấp, các ngành rà soát lại và điều chỉnh công tác điều hành, quản lý ngày càng sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó tạo được không khí dân chủ, hài hòa, cởi mở, gắn bó trách nhiệm của người lãnh đạo Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo điều kiện cho người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Các ý kiến phản ánh của người dân đều được chủ tọa lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu và giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. 

 

Thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội nghị đối thoại trước, trong và sau khi tổ chức đối thoại. Khi tổ chức đối thoại, cần chuẩn bị tốt về nội dung và phù hợp với thực tế tại địa phương; lựa chọn hình thức đối thoại thu hút, lựa chọn chủ đề phù hợp trong từng buổi đối thoại với người dân./. 

 

Nguyễn Văn Việt