THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới

TTXVN 26/12/2017 21:36 |


Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn trên địa bàn, bảo đảm các hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, nâng mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Theo đề án, tổng số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở là 10.106 hộ; mỗi căn nhà được hỗ trợ trị giá hơn 30 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện đề án là trên 300 tỷ đồng từ nguồn vay ngân hàng chính sách xã hội, ngân sách địa phương hỗ trợ, quỹ vì người nghèo và các nguồn vốn lồng ghép từ những chương trình, mục tiêu khác. 

Tỉnh cũng hỗ trợ trường hợp hộ nghèo đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo… nhưng nhà bị sụp đổ, hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập do mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, hỏa hoạn… chưa có nguồn vốn để sửa chữa, xây dựng lại; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã được hỗ trợ có thời gian từ 8 năm trở lên tính đến thời điểm này, nhưng hiện nhà xuống cấp, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn nhưng hộ này không có khả năng nâng cấp, sửa chữa nhà cửa. 

Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, lập danh sách theo thứ tự ưu tiên đối với những hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng trước. Việc bình xét đối tượng thụ hưởng được thực hiện công bằng, công khai. 

Hiện nay, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh Kiên Giang có 35.233 hộ nghèo, chiếm 8,32% và 19.135 hộ cận nghèo, chiếm 4,52% tổng dân số toàn tỉnh. Cùng với nhiều chương trình, mục tiêu giảm nghèo khác của Chính phủ đang được triển khai, việc thực hiện tốt chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo sẽ góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Kiên Giang./. 

Huy Hải