THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

TTXVN 29/12/2017 10:10 |

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.780 tỷ đồng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được thực hiện ở các địa phương như “Quỹ người vì nghèo” hỗ trợ người nghèo tạo dựng sinh kế mới; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 527 nhà ở cho hộ nghèo; thăm hỏi tặng quà, trợ cấp khó khăn cho 9.072 trường hợp với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh đã vận động được hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang ghi nhận những đóng góp tích cực của công tác Mặt trận trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò của Mặt trận các cấp trong thực hiện Quyết định 217, 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, việc phản biện hai đề án quan trọng của tỉnh Quảng Nam là Đề án giảm nghèo và Đề án phát triển vùng phía Tây của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: Công tác Mặt trận ở Quảng Nam trong thời gian tới cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đó là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 6, khóa XII liên quan đến việc sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tình hình mới./.

 

Đoàn Hữu Trung