THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Ia Rtô dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

TTXVN 27/12/2017 22:13 |

Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai có 4 xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới là: Ia Rtô, Ia Sao, Ia Rbol và xã Chư Páh. Trong đó, xã Ia Rtô được coi là điểm sáng bởi có lộ trình và bước đi vững vàng, xây dựng các tiêu chí có trọng tâm trọng điểm, không bình quân về nguồn vốn đầu tư và phát huy được nội lực, dựa vào sức dân. 

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) rất tự tin và phấn khởi. Từ điểm xuất phát chỉ đạt 1 tiêu chí duy nhất là đảm bảo an ninh trật tự xã hội (tiêu chí 19), nay Ia Rtô đã hoàn thành 11 tiêu chí và đang phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 8 tiêu chí còn lại để trở thành xã đầu tiên của thị xã Ayunpa đạt chuẩn nông thôn mới.

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của thị xã Ayunpa, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.000 ha, trong đó quỹ đất sản xuất nông nghiệp có gần 2.000 ha và đất lâm nghiệp có khoảng 1.000 ha. Cả xã có 725 hộ với 3.522 nhân khẩu sống ở 8 thôn làng, trong đó gần 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số người J'rai. Tài nguyên về đất đai, lao động dồi dào, nhưng bà con chưa biết cách làm ăn mới theo tiến bộ kỹ thuật. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của xã còn thấp nên chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 17%.

Từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nay thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã dần nâng cao ý thức và từng bước chủ động trong mọi việc, nhất là từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình người J'rai đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các hạng mục công trình phúc lợi công cộng... đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả sản xuất và sinh hoạt. Các hộ còn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động để làm đường, di dời tường rào, sửa sang lại nhà cửa... đảm bảo đúng các tiêu chí đã được đề ra. 

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng Ia Rtô trở thành xã nông thôn mới cần đến cả trăm tỷ đồng. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đã tự nguyện đóng góp được hơn 5 tỷ đồng gồm giá trị đất và ngày công lao động. Điển hình là ông Nay Ka - dân tộc J'rai, Bí thư Chi bộ làng Bon Phu Ma Nher đã tự nguyện hiến 200 m2 đất vườn để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông chia sẻ: Trước đây, mỗi lần sinh hoạt cộng đồng, bà con thường phải ngồi dưới sân trước nhà rông của làng, lúc mưa, lúc nắng khổ lắm. Nhà nước cấp kinh phí xây dựng nhưng lại không có quỹ đất để làm. Mình thấy đây là việc cần thiết nên quyết định bàn bạc với gia đình, tự nguyện hiến đất. 

Nhờ huy động sức dân, nguồn lực của Nhà nước và các tổ chức khác, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã Ia Rtô đã hoàn thành 11 tiêu chí, là những tiêu chí nền tảng trong quá trình xây dựng nông thôn mới như hệ thống giao thông nông thôn, điện thắp sáng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ nông thôn... 

Lãnh đạo UBND xã Ia Rtô khẳng định, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã khởi sắc rõ nét. Từ nay đến cuối năm, xã tích cực thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là giải quyết mối quan hệ sản xuất như vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng có kết quả các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác.../. 

Nguyễn Văn Thông