THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Bảo vệ môi trường & Vệ sinh ATTP

Lào Cai: Thành lập đội phòng chống dịch bệnh ở các cấp

TTXVN 27/12/2017 20:00 |

Nhân viên y tế truyền thông cho người dân về chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: TTXVN)

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, kết quả triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2016 cho thấy, ngành y tế của tỉnh đã giám sát thường xuyên, định kỳ các vùng có nguy cơ bùng phát dịch, thành lập đội phòng chống dịch bệnh ở các cấp.

Trong năm 2016 dịch bệnh thường xuyên được giám với nhiều dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trong đó có dịch viên não xuất hiện ở Bảo Thắng, Mường Khương. 

Ngành y tế tỉnh đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, huy động lực lượng khống chế dịch bệnh như lấy mẫu bệnh phẩm, phun hóa chất, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh, thành lập đội phòng chống dịch bệnh từ các cấp, tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh nói chung, và dịch viên não nói riêng và công tác phòng chống dịch bệnh nói chung.

Để phong trào đi vào thực tiễn, Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức kiểm tra giám sát và hướng dẫn người dân thực hiện các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng.

Công tác tuyên truyền vận động thực hiện xây dựng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào để có kết quả đó phải có sự phối hợp các ban ngành đoàn thể các cấp.

Để có được những kết quả đó, ngành y tế của tỉnh đã được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, các tổ chức, nhân dân trên địa bàn nên phong trào được triển triển khai thuận lợi nhiều hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Công tác tuyên truyền, vận động, đưa tin bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng có hiệu quả về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; Đa số người dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, khi thực hiện phong trào vẫn còn một số khó khăn. Nguyên nhân là do đời sống kinh tế của người dân còn nghèo, thu nhập thấp; Một số dân tộc nhận thức còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu nên công tác tuyên truyền vận động để họ thay đổi hành vi còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, nguồn đầu tư cho các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường xây dựng nhà vệ sinh triển khai tại các xã còn hạn chế; Cán bộ phụ trách chương trình tuyến cơ sở hàng năm chưa được tập huấn thường xuyên nâng cao kiến thức ý nghĩa phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Còn bộ phận không nhỏ trong cộng đồng dân cư còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước coi đây là công việc của Đảng, Nhà nước đầu tư nên chưa tích cực hưởng ứng tham gia; Kinh phí còn hạn chế nên ảnh hưởng tới quá trình triển khai các hoạt động của phong trào.

Trong giai đoạn 2017-2021: Sở Y tế tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục duy trì phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tăng cường sự hiểu biết của người dân, huy động sự tham gia của cộng đồng; Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong nhân dân về nâng cao sức khỏe, đặc biệt về vệ sinh môi trường nông thôn để nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực chủ động tham gia phong trào vệ sinh môi trường nông thôn./.