THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Linh hoạt áp dụng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các địa bàn đặc thù

TTXVN 27/12/2017 22:05 |


Tại buổi làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đánh giá cao nỗ lực của An Giang, tuy là tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc, nhưng một số chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tương đồng với cả nước; đời sống người dân các xã xây dựng nông thôn mới được nâng cao... Tỉnh cần quan tâm hơn đến vấn đề xử lý rác thải, nước thải ở khu vực nông thôn, tăng tỷ lệ sử dụng bảo hiểm y tế trong nhân dân; quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe cho nhân dân nhất là trẻ em và người cao tuổi. Bên cạnh đó, An Giang sớm có các giải pháp phù hợp để giữ vững và nâng chất lượng các xã nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cũng ghi nhận những ý kiến của tỉnh về linh hoạt trong áp dụng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các địa bàn đặc thù; tiêu chí mới về bình đẳng giới, bố trí nguồn vốn từ Trung ương trong xây dựng nông thôn mới… Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn (An Giang).

Năm 2017, tỉnh An Giang đã huy động được gần 300 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 21/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân chung toàn tỉnh đạt 12,39 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí.

Tỉnh tập trung phát triển nhanh về quy mô, chất lượng, sức cạnh tranh đối với 8 nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, trong đó tập trung vào 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh là lúa gạo và cá tra. Thu nhập bình quân đầu người dân cư nông thôn đạt khoảng 37,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,75% năm 2016, theo chuẩn nghèo mới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Toàn tỉnh có 89 xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục và đào tạo; 33 xã đạt tiêu chí về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn; 117 xã đạt tiêu chí về thông tin truyền thông; 103 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự; 117 xã đạt tiêu chí về văn hóa…

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, An Giang còn những tồn tại, bất cập. Đó là, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ và phân tán; chất lượng nông sản hàng hóa nhìn chung còn thấp, sức cạnh tranh còn kém. Hai sản phẩm chủ lực của tỉnh là lúa gạo và cá tra trong thời gian qua gặp trở ngại lớn về giá cả và thị trường xuất khẩu. Việc đổi mới tổ chức lại sản xuất theo qui mô lớn, hàng hóa và theo chuỗi giá trị còn chậm; các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhưng chậm được nhân rộng.../.

Đặng Công Mạo