THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới

TTXVN 27/12/2017 22:10 |

 

Sau 6 năm triển khai, Ninh Bình có 60/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Hoa Lư trở thành huyện nông thôn mới đầu tiêu của cả nước theo tiêu chí mới. 

Một trong những điểm nhấn quan trọng, là nhân tố quyết định nhiều đến sự thành công của Chương trình chính là Quyết định 140-QĐ/TU ngày 1/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình với mục đích gắn kết doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phụ trách với các xã đặc thù, xã khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Theo quyết định này, 55 cơ quan, đơn vị phụ trách và 55 doanh nghiệp kết nghĩa với 55 xã, phường, thị trấn có tính chất đặc thù trong xây dựng nông thôn mới. 


Xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn là một trong những xã đi đầu thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình. Đây là địa phương chuyển tiếp giữa trung du và miền núi, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão gió, lũ lụt. Gia Hưng vốn là xã thuần nông với nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế không có gì nổi trội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm và phát triển không bền vững. Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách của xã thấp, không đáp ứng được nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặt khác, theo ghi nhận của lãnh đạo Đảng ủy xã Gia Hưng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt hạn chế... Những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình có tới 12 xã đặc thù/26 xã, thị trấn, là địa phương có nhiều xã đặc thù nhất theo Quyết định 140-QĐ/TU. Đảng bộ, chính quyền huyện Nho Quan xác định việc thực hiện quyết định là dịp để huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, không những thế còn giúp địa phương rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc thực hiện quyết định trên tại địa phương đã thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc thù, trong đó điều dễ nhận thấy nhất là hệ thống chính trị tại các xã này đã thay đổi theo hướng tích cực. Mỗi xã, thị trấn có nét riêng, do vậy nếu phát huy được thế mạnh mỗi xã sẽ làm tiền đề cho việc phát huy các lĩnh vực khác. Đơn cử như xã Cúc Phương có văn hóa dân tộc Mường độc đáo, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị, từ đó phát triển các ngành dịch vụ, du lịch mang lại thu nhập cho người dân... 


Với phương châm "xã là chính, cơ quan, đơn vị phụ trách là quan trọng, doanh nghiệp kết nghĩa là cần thiết", các cơ quan, đơn vị phụ trách đã chủ động phối hợp với xã và doanh nghiệp kết nghĩa khảo sát toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó nắm chắc những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tình hình xây dựng nông thôn mới của xã. Từ đó bàn bạc, thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những nội dung công việc trọng tâm cần thực hiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của từng xã phải triển khai trong từng tháng, quý, năm. Các doanh nghiệp kết nghĩa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và có nhiều việc làm thiết thực để tư vấn, hỗ trợ các xã trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đa số các xã đặc thù đã thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo động lực, khí thế mới giúp cho các xã đặc thù khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực để vươn lên phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. Xác định là chủ thể trong việc thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, các xã đặc thù nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, trước hết của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã là chính, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa. Sau 1 năm thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU, nhiều xã đã cố gắng vươn lên, phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2016, tỉnh Ninh Bình có 6 xã đặc thù về đích nông thôn mới gồm Gia Hưng, Gia Tiến (huyện Gia Viễn); Ninh Hòa, Ninh Xuân (huyện Hoa Lư); Khánh Hồng (huyện Yên Khánh) và xã Lai Thành (huyện Yên Mô). 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách, các doanh nghiệp kết nghĩa và các xã có tính chất đặc thù nghiêm túc thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ cấp tỉnh đến cấp xã cần tiến hành rà soát việc tổ chức phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo trong phối hợp phải rõ vai trò, vị trí, nội dung công việc trên tinh thần bám sát các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, lấy việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới làm mục tiêu, làm thước đo trong sự phát triển của các xã đặc thù và hướng đến mục tiêu giúp đỡ các xã đặc thù vươn lên phát triển, trở thành những địa phương khá và mạnh trong tỉnh./.

Ninh Đức Phương