THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Bảo vệ môi trường & Vệ sinh ATTP

Phú Yên: Số người dân nông thôn sử dụng nước sạch chưa cao

TTXVN 26/12/2017 16:00 |

Theo đánh giá của Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Phú Yên, đến hết năm 2016, cơ bản các mục tiêu của Chương trình Mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2012-2016 khi thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được. 

Kết quả cho thấy, trạm y tế xã có công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%, tuy nhiên số dân nông thôn được sử dụng nước và nhà tiêu hợp vệ sinh chưa cao.

Qua 4 năm triển khai phong trào, công tác tổ chức, chỉ đạo, sự phối hợp của các ngành, các cấp; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được cải thiện.

Thời gian qua, các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh, thực hành các hành vi vệ sinh và bảo vệ môi trường; Tập quán và hành vi vệ sinh của người dân đã được cải thiện.

Tại tỉnh Phú Yên, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân với nhiều hoạt động thiết thực đã khơi dậy phong trào toàn dân sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…tham gia thực hiện Chương trình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Có được những kết quả đó là do tỉnh đã thành lập ban điều hành chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 2012-2015; Sở Y tế thành lập Ban điều hành Dự án 2: Vệ sinh nông thôn; Ủy ban Nhân dân các huyện đều thành lập Ban điều hành Dự án 2: Vệ sinh nông thôn. Ngành y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã đều có cán bộ phụ trách hợp phần vệ sinh.

Qúa trình triển khai phong trào cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Nguyên nhân là do kinh phí cấp cho dự án vệ sinh nông thôn hàng năm ít, cán bộ phụ trách còn thiếu, kiêm nhiệm, chưa được tập huấn chuyên sâu về kiến thức vệ sinh môi trường.

Ngành y tế tỉnh Phú Yên đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2017-2021: Duy trì 100% trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình; Giám sát vệ sinh và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế dự phòng sẽ đẩy mạnh việc vận động tuyên truyền người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh./.