THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới – Kinh nghiệm ở huyện vùng cao

TTXVN 27/12/2017 22:08 |
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, điều hành… là những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn ở khắp các làng quê huyện vùng cao Chiêm Hóa thay đổi rõ rệt. 

Vinh Quang là xã còn nhiều khó khăn của huyện Chiêm Hóa. Với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, người dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của người dân được nâng cao.


Ở xã Vinh Quang, trên 60% đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa sạch đẹp. 16/16 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, không còn nhà tạm, nhà dột nát… Hơn 5 năm qua, từ nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, Chương trình 135, xã đã xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt: nuôi trâu giống chất lượng cao, chăn nuôi gia cầm, trồng bưởi Diễn… Xã hỗ trợ các trang trại vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Hiện xã có 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vinh Quang là xã có số lượng trang trại nhiều nhất huyện. Bên cạnh đó, xã thường xuyên chỉ đạo, vận động người dân nâng cao chất lượng sản xuất nông lâm nghiệp, mở rộng diện tích trồng mía, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ như đan cót, chế biến long nhãn… Cũng như xã Vinh Quang, các xã Kim Bình, xã Yên Nguyên (huyện Chiêm Hóa) đã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống nhân dân được cải thiện rất nhiều.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, huyện Chiêm Hóa đã huy động được hơn 586 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế như như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn…, tạo đà cho các xã vươn lên thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài ra, huyện còn chú trọng thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, đến nay, bình quân các xã trong huyện Chiêm Hóa đạt 10 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Chiêm Hóa là công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân phải được đặt lên hàng đầu. Cùng với đó, cần phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân trong quản lý, điều hành. Ngoài ra, khi thực hiện, các xã phải sắp xếp, lựa chọn thực hiện các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, chọn những tiêu chí đáp ứng nguyện vọng của người dân để thực hiện trước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân…

Cùng với đó, huyện Chiêm Hóa tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học đạt chuẩn quốc gia; xây dựng cơ sở vật chất văn hoá, trạm y tế xã khám chữa bệnh, chợ nông thôn... Huyện đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, chương trình lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa nông thôn, đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển văn hóa, thể thao ở các xã, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch./.


Vũ Quang Đán