THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng thành công nông thôn mới ở xã vùng biên

TTXVN 27/12/2017 22:09 |

Là xã thuộc vùng xa, biên giới và có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn đã được tỉnh An Giang công nhận là xã nông thôn mới.

Xã Vĩnh Gia giáp biên giới Vương quốc Campuchia, có diện tích tự nhiên là 3.799 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là trên 3315 ha; xã có 4 ấp, với 1.583 hộ, tổng số nhân khẩu là 6.191 người. Hầu hết người dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp và cây trồng chủ lực là cây lúa. 

Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Gia có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện, nước sinh hoạt… trên địa bàn chưa được hoàn thiện. Các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao còn hạn chế, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế chủ yếu của xã là từ sản xuất nông nghiệp, nhưng giá cá cả nhiều loại nông sản không ổn định nên thu nhập của người dân còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, từ đó việc huy động kinh phí trong nhân dân còn rất hạn chế. 

Để xây dựng thành công nông thôn mới, toàn xã đã tập trung chỉ đạo, vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng lúa, thâm canh các loại hoa màu, năng suất lúa bình quân năm 2015 của xã đã đạt 6, 7 tấn/ha, tăng 1 tấn/ha so với năm bắt đầu xây dựng nông thôn mới, năm 2010. Thực hiện xã hội hóa công tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi ở địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đến cuối năm 2016 xã đã có 2 công ty sản xuất giống lúa xác nhận, với tổng diện tích 520 ha và đã có 1.025 hộ nông dân tham gia chương trình sản xuất “3 giảm 3 tăng” trong trồng lúa. 


Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã cũng được đầu tư nâng cấp, cải tạo, bê tông hóa 8 tuyến đường, nhựa hóa 2 tuyến đường, đổ đá cấp phối 7 đường ra các cánh đồng và xây dựng 6 cầu giao thông; tổng kinh phí xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, cầu giao thông là trên 39 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp trên 34,14 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 3,93 tỷ đồng, doanh nghiệp góp trên 685 triệu đồng và từ các nguồn khác là trên 400 triệu đồng. 


Toàn xã đã đầu tư 24 trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu cho trên 66% diện tích gieo trồng, có 10 kênh mương được kiên cố hóa, với tổng chiều dài là 27,5 km, tạo điều kiện để nông dân thâm canh tăng vụ từ 2 lên 3 vụ/năm, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã đến cuối năm 2016 đạt trên 35,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,83%, Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 70% trở lên. 


Xã Vĩnh Gia còn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hiện trên địa bàn xã có 1.355 lao động nông thôn đã tham gia học nghề, chiếm tỷ lệ 40,9% so tổng số lao động trong độ tuổi, số người có việc làm thường xuyên đạt 90,8 %. 


Nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của chính quyền và nhân dân trong xã đến cuối năm 2016 xã Vĩnh Gia là xã đầu tiên của huyện Tri Tôn đạt chuẩn nông thôn mới ./. 


Vương Thoại Trung